Alpy, zámky a termální lázně na pomezí Bavorska a Rakouska - prostě tady všude je LENET travel jako doma!

1. den čtvrtekLENET travel s.r.o.
Ráno odjezd z ČR přes Salzburg do NP Berchtesgaden v Bavorsku. Kolem poledne příjezd k nejhlubšímu jezeru v Německu - Königssee, které bylo vytvořeno ledovcovou činností, leží na dně hlubokého údoli obklopeného strmými srázy a vysokými horami (nad jezerem se vypíná i 2 km vysoká východní stěna hory Watzmann, druhé nejvyšší hory Německa) a jehož vody jsou mimořádně čisté.

LENET travel s.r.o.Výlet lodí po jezeře k poloostrovu s poutním kostelem kostel Sv. Bartoloměje a loveckým zámečkem s hostincem. Odpočinek, občerstvení, plavba zpět.
LENET travel s.r.o.
Naše cesta bude pokračovat nejprve místním autobusem horskou silnicí s několika tunely, dále podzemním výtahem zabudovaným do nitra hory, na vrchol hory Kehlstein (1834 m. n. m.), známé jako „Orlí hnízdo“, odkud je nádherný výhled do kraje. „Orlí hnízdo“ nechal postavit Martin Bormann, osobní tajemník a nejbližší Hitlerův spolupracovník v r. 1937 jako dárek k Hitlerovým 50. narozeninách. Dnes se zde nachází i malé muzeum se stálou expozicí vztahující se k pohnutým dějinám tohoto místa.

2.den pátek
LENET travel s.r.o.Po snídani odjezd k jezeru Chiemsee, plavba lodí k ostrovu Herreninsel, na kterém se nachází nádherný zámek Herrenchiemsee. Tento zámek dal postavit, inspirován francouzským zámkem Versailles, v r. 1873 král Ludvík II. Bavorský, a to na památku francouzského krále Ludvíka XIV., kterého obdivoval . Zámek je obklopen rozsáhlým parkem s fontánami a květinovými zahradami. Návštěva zámku a přilehlých zahrad, navštívit možno také muzeum Ludvíka II. a bývalý Augustiniánský klášter, tzv. Starý Palác, ve kterém se nachází muzeum zachycující historii paláce.LENET travel s.r.o.

Odpoledne odjezd do Bad Reichenhallu, pobyt a odpočinek v termálních lázních Rupertus Therme (cca 4 hod.).
Odjezd na ubytování, večeře.

3. den sobota
LENET travel s.r.o.Výlet do Alp v oblasti rakouského Kitzbühlu. Výjezd lanovkou na horu Hahnenkamm (1670 m. n.m.), cestou po hřebeni k jezeru Ehrenbachhöhesee a zpět (cca 2 hod.). Variantně dle zájmu jiná turistika v oblasti Kitzbühlu. Prohlídka Kitzbühlu.LENET travel s.r.o.
Návrat na ubytování, večeře.
Večer návštěva termálních lázní Watzmann Therme v Berchtesgadenu, otevřeno je do 22. hod.


4.den
neděle
Odjezd směr Mnichov. Návštěva zámku Nymphenburg – velkolepé letní sídlo bavorských králů, ležícího uprostřed nádherné zahrady ve francouzském a anglickém stylu.

LENET travel s.r.o.V rozlehlé zahradě, osově rozpůlené vodním kanálem, se nacházejí další 4 zámecké pavilóny – barokní pavilón Badenburg s velkolepou lázní, Apollónův chrám, letohrádek Pagodenburg a lovecký letohrádek Amalienburg. V někdejších stájích je rovněž možno navštívit muzeum starých kočárů a sbírku tzv. nymfenburského porcelánu.LENET travel s.r.o.
Po prohlídce zámku a parku odjezd do Mnichova, prohlídka historického centra Mnichova, volno.
Odjezd zpět do ČR.

Přistavení : Místo přistavení autobusu lze uzpůsobit dle požavku klienta.
Cena : Cenu připravíme dle Vaší poptávky a na základě počtu osob a vybraném termínu.